ABOUT
"Om"-siden er kjernebeskrivelsen på hjemmesiden din. Her er hvor du lar kundene vite hva hjemmesiden din handler om. Du kan redigere denne teksten og erstatte den med det du vil skrive. For eksempel kan du fortelle dem hvor lenge du har arbeidet i virksomheten, hva som gjør bedriften din spesiell, hva som er kjerneverdiene m.m.

Rediger "Om"-siden under fanen "Sider" ved å klikke på redigeringsknappen.